Lid Worden ?

Nieuwe leden worden voorgedragen door bestaande leden. Belangrijk daarbij is de toegevoegde waarde die een aspirant lid heeft voor de club als het gaat om netwerk, beroepsgroep en dergelijke. Maar minstens zo belangrijk is iemands 'drive' om zich in te zetten voor het doel wat Kiwanis nastreeft en de persoonlijke 'fit' met het bestaande gezelschap.

Bij de installatie ontvangt het nieuwe lid een Kiwanisspeldje:

De drager van dat speldje toont aan de mensen om zich heen dat hij trots is lid te zijn van de wereldwijde serviceorganisatie die Kiwanis heet.

Voor meer info mag u gerust contact nemen via deze site of met één van onze leden  of  per mail via  Contact  

Comments